وزارت خارجه آلمان در پایگاه اینترنتی خود به مسافرانی که دارای تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی هستند، برای سفر به ایران هشدار داد و تاکید کرد سفرهای غیرضروری افرادی که تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی دارند  اصلا توصیه نمی‌شود. به گزارش ایلنا، این وزارت‌خانه در ادعایی مطرح کرد: در گذشته بارها بدون دلیل موجه، افراد دارای تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی در ایران دستگیر شده‌اند. مقامات ایران با افرادی که هم از تابعیت آلمان و هم  از تابعیت ایران برخوردارند، در مسائل حقوقی، مانند کسانی که فقط تابعیت ایرانی دارند، برخورد می‌کند.