رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: آقای رئیس‌جمهور به حضرت عباس و به کسی که شما قبول دارید، هیچ‌کس در مجلس مخالف برداشتن تحریم‌ها نیست، اما از موضع عزت و افتخار ورود کنید و عزت و اعتبار مردم را از بین نبرید.

مجتبی ذوالنوری افزود: تذکر بنده به جناب آقای رئیس‌جمهور است؛ هنوز تکلیف انتخاب آمریکا تعیین نشده است، اطرافیان جنابعالی و جنابعالی با یک بی‌نظمی و آنارشیست در حال پهن کردن فرش قرمز برای دشمن هستید.