معاون ولیعهد سعودی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. خالد بن سلمان ، برادر و معاون ولیعهد سعودی در صفحه توییتر خود نوشت: امروز از الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران استقبال کردم و در رابطه با همکاری‌های مثبت و مشترک برای تقویت ثبات در منطقه و راه‌های مقابله با تهدیدات امنیت منطقه‌ای در چارچوب شراکت راهبردی دو کشور بحث و رایزنی کردیم. به گزارش رسانه‌های سعودی، آبرامز همچنین با عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور دولت مستعفی یمن دیدار و به مسئله مقابله با ایران پرداخته است.