حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از برخی نمایندگان به خاطر توهین به رئیس جمهور شکایت کرده است، گفت: نمایندگان می‌توانند در امور کشور اظهار نظر کنند، ولی در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدودی وجود داشته است که نطق یا اظهار نظری شامل همین مواردی که اشاره کردم بوده است. وی افزود: معاون حقوقی رئیس جمهور شکایاتی را از برخی نمایندگان مطرح کرده‌ است.