سردار علی فضلی، جانشین معاونت هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران در گفتگویی با جماران در پاسخ به اینکه به نظر شما در مقطع فعلی سال 99 رویکرد نیروهای نظامی به مسائل سیاسی باید چطور باشد، گفت: آگاهی ما نسبت به مسائل سیاسی افزایش پیدا کرده و تسلط و اشراف به مسائل سیاسی در داخل و خارج از کشور وظیفه و تکلیف است. اما شاید نکته شما دخالت سیاسی باشد. ما هرگز در سیاست دخالت نمی‌کنیم. چون امام عظیم الشأن ما را نهی کرده‌اند و نایب امام زمان، مقام معظم رهبری هم ما را منع کرده‌اند؛ لذا در مسائل سیاسی ورود پیدا نمی‌کنیم و بنای ورود نداریم.