مصطفی قانعی، فوق تخصص بیماری‌های ریوی و پزشک معالج محمدباقر قالیباف درباره آخرین وضعیت سلامتی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دو نوبت تست PCR طی سه روز گذشته برای اطمینان از حل کامل مشکل، انجام شد که نتیجه آن منفی بود و در حال حاضر بیماری کنترل شده و خطر سرایت ندارد. وی افزود: بیماری کرونای رئیس مجلس از نوع خفیف بود و طول درمان به موقع به اتمام رسید و عارضه‌ای از خود بر جای نگذاشت؛ البته فقط مشکل سرفه باقی مانده که ارتباطی با بیماری کرونا ندارد و ناشی از مصدومیت شیمیایی قبلی است که درمان مخصوص تجویز شده است.