مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: آمار انتخابات آمریکا می‌گوید ‎ترامپ قاتل سردارسلیمانی، علیرغم پهلوی، رجوی و بن سلمان به زودی می‌رود؛ خوشحالیم ولی مثل ‎جریان تحریف داخلی، از برد بایدن هم «ذوق‌مرگ» نمی‌شویم، چون دموکرات‌ها را معمار «جریان تحریم» علیه معیشت ایرانیان می‌دانیم. راه حل، قطع امید از خارجی و تقویت درونی است.