کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی از انتقال اجساد «خانواه ایران‌نژاد» که چندی پیش در حین مهاجرت به خارج از کشور در کانال مانش غرق شدند، با هزینه دولت خبر داد و گفت: خانواده این عزیران در ایران توانایی پرداخت هزینه سنگین انتقال اجساد را نداشتند. از این رو هزینه پرواز را دولت ایران متقبل شده، وزارت خارجه همه اقدامات را انجام داده و هیچ مشکل قانونی و مالی وجود ندارد.