حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه دولت 67 لایحه به مجلس تقدیم کرده، گفت: چند مورد هم با رئیس و هیات رئیسه محترم مکاتبه و درخواست بررسی این لوایح را تکرار کردیم. از لوایح مورد اشاره حدود ۲۵ مورد اقتصادی است. خلط مبحثی که در این مورد صورت گرفته به دلیل ملاک و معیاری است که ما با نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحه‌ای اسما لایحه اقتصادی نباشد؛ اما مفادش اقتصادی باشد و ما آن را از جهت قانونی و اقتصادی، اقتصادی تبیین می‌کنیم.