هشام شرف، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در گفت‌وگو با مونت کارلو تاکید کرد: تلاش دولت صنعاء ارسال سیگنال‌های صلح به طرف مقابل است و مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل در امور یمن‌ با همکاری روسیه، انگلیس و ایران تلاش می‌کنند تا طرف‌های یمنی سر میز مذاکره بنشینند و برای دست‌یابی به صلح رایزنی کنند. وی در بخشی از گفت وگوی خود در پاسخ به سؤالی درباره ایران تأکید کرد: ایران هیچ دخالتی در امور یمن ندارد و این کشور یکی از طرف‌های صلح خواهد بود.