محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان به مناسبت هفتمین سال تاسیس سازمان ملل متحد در توییتی نوشت: «سازمان ملل متحد باید در ۷۵ سالگی مهاری بر میزبانش باشد؛ میزبانی که ۲۲۰ سال از تاریخ ۲۴۴ ساله‌اش را در جنگ سپری کرده و تنها از سال ۱۹۴۵، علیه کسانی که به هوی و هوس او تن در نداده‌اند، ۳۹ جنگ نظامی و ۱۲۰ جنگ اقتصادی به راه انداخته (و البته در اغلب آن‌ها هم شکست خورده است.) واقعیت: جنگ هیچ برنده‌ای ندارد.»