اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب گفت: دولت کسی را که مسئول افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان است را کنار نمی‌گذارد و حتی سیاستی را به او ابلاغ نمی‌کند تا این وضعیت پایان یابد. رئیس کل بانک مرکزی دائماً وعده می‌دهد و با اینکه مسئول حفظ ارزش پول ملی است اما به گونه‌ای سخن می‌گوید که نتیجه آن گرانی بیشتر ارز است. وی افزود: متاسفانه دولت به جای حل این مشکلات مطالبی می‌گوید که مراجع و روحانیت را نیز ناراضی‌تر می‌کند.