امیر حاتمی، وزیر دفاع کشورمان با اشاره به پایان تحریم تسلیحاتی ایران، به شبکه خبری الجزیره گفت: ما به هیچ عنوان خواهان مسابقه تسلیحاتی که منطقه را به بشکه باروت تبدیل می کند، نیستیم و آماده امضای معاهدات نظامی و امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور ایجاد ثبات در منطقه هستیم. وی در بخش دیگری از گفتگوی خود توضیح داد: ما مرزها و خاک خود را برای ارسال سلاح روسی به ارمنستان باز نکردیم و چنین اظهاراتی تنها یک اتهام هستند.