به گزارش اسکای نیوز عربی، ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش با طرح ادعای حمایت ایران از «جبهه پولیساریو» و ضربه زدن به امنیت این مراکش اعلام کرد: «روابط مغرب با ایران که اکنون قطع است و بدون تغییر باقی خواهد ماند مگر اینکه تهران عکس آن را ثابت کند.» گفتنی است مراکش دو سال پیش با ادعای حمایت ایران از جبهه پولیساریو که برا استقلال صحرای غربی با دولت مراکش مبارزه می‌کند، روبط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.