۲ راکت نظامی پنجشنبه شب بر اثر آتش‌باری بین نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و ارمنستان به اراضی زراعی شهرستان اصلاندوز مغان اصابت کرد. که در این رابطه سید عباس مینایی، فرماندار اصلاندوز مغان با تایید برخورد این خبر گفت: «خوشبختانه اصابت این سلاح‌های نظامی خارج از محدوده مسکونی بوده و تلفاتی در بر نداشته است.» وی بیان کرد: «به طرفین درگیری از سوی مقام‌های بلندپایه کشورمان تذکر داده شده  و امیدواریم  شاهد بروز اتفاقات مشابه نباشیم.» گفتنی است پیشتر نیز چندین گلوله توپ و خمپاره به مناطقی از شهرستان مرزی اصلاندوز اصابت کرده بود.