برادر قاضی منصوری از انتخاب علیزاده طباطبایی به عنوان وکیل اولیای دم خانواده منصوری خبر داد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: پرونده قاضی منصوری به یکی از شعب بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده است.