وزیر دفاع اسرائیل در نخستین مصاحبه با خبرنگارانی از امیرنشین‌ها، تأکید کرد: برای رویارویی با ایران «جبهه مشترک» تشکیل می‌دهیم.  بنی‌گانتس ادعا کرد توافق‌های عادی‌سازی روابط کشورش با دولت‌های عربی «جبهه مبارزه علیه ایران را تقویت می‌کند»، زیرا ایران «دشمن مشترک و اصلی» است.