عضو  شورای مرکزی مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب با بیان اینکه رسالت اصلاح‌طلبان به حوزه سیاست خلاصه نمی‌شود و می‌توان این گفتمان بلندمدت را به عرصه‌های فرهنگ و اجتماع برد، گفت: اصلاح‌طلبی به میزانی که از جامعه فاصله بگیرد، ‌آسیب‌های بیشتری متوجه خود و مردم می‌کند.