مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال ۱۴۰۰، گفت: کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و جبهه پایداری در راستای انتخاب فرد اصلح و انقلابی، کمیته انتخابات خود را تشکیل داده است. وی درخصوص جلسات این جبهه با برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، گفت: جبهه پایداری هنوز به صورت رسمی درباره انتخابات ریاست جمهوری با کسی جلسه برگزار نکرده و صحبت‌های مطرح شده درخصوص نامزدهای مورد حمایت جبهه پایداری صرفا گمانه‌زنی است.