به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نمونه‌برداری محیطی از دومین محل در ایران خبر داد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان بخشی از توافق با ایران برای حل کردن مسائل اجرایی پادمانی که از سوی آژانس مطرح شده بود،  آژانس این هفته به دومین محل(از پیش تعیین شده) در ایران دسترسی تکمیلی پیدا کرده و نمونه برداری محیطی انجام داد.» نمونه‌برداری از محل اول نیز پیش از این در پی سفر رافائل گروسی به تهران و مذاکره با مقامات کشورمان بر سر مسائل پادمانی انجام شده بود.