محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ارائه خودروی دناپلاس به نمایندگان، گفت: خودروهای تهیه شده که این روزها از آن صحبت می‌شود تماما به نام مجلس شماره‌گذاری شده و امکان واگذاری ندارد اما در عین حال به دلیل اصطلاک بالا، این خودروها پس پایان دوره هم به درد مجلس نمی‌خورد. وی با بیان اینکه این خودروها ابزار رفاهی نمایندگان نبوده و ابزار مدیریتی آنهاست، افزود: برخی از وزرا ده‌ها خودرو در اختیار دارند و این در حالی است که نمایندگان چنین امکانی را در اختیار ندارند.