غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در رابطه با دیدارش با مهدی کروبی، با بیان اینکه کروبی با وجود کسالت جسمی که داشت اما از روحیه و حال خوبی برخوردار بود، گفت: بحث‌های مختلفی در این دیدار مطرح شد، وضعیت گذشته، حال و آینده را مورد بحث قرار دادیم. او بیش از هر چیزی نگران مشکلات مردم و کشور است و نگرانی‌هایی را در این خصوص بیان کرد. کرباسچی در پاسخ به اینکه پیرامون بحث انتخابات چه گفت وگویی با آقای کروبی داشتید، اظهار کرد: فعلا او در حال بررسی اوضاع، احوال و شرایط انتخابات است.