اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست که در حال رسیدگی در مجلس است، به ایلنا گفت: اخیراً‌ نوعی مشی در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه رأی مردم خیلی ملاک عمل نیست و این یکی از مواردی است که با قانون اساسی تعارض دارد و هرگز نمی‌توان استدلال درستی برای آن داشت؛ اگر قرار بر این باشد که در انتخاب مردم مداخله صورت گیرد، این مداخله می‌تواند ماهیت جمهوریت را متزلزل کند. این فعال سیاسی اصلاح‎طلب بیان کرد: برخی از افراد، دموکراسی را دیکتاتوری قانونمند تعبیر می‌کنند و این می‌تواند یک نوع تحمیل به جامعه باشد.