مدیرکل دفتر تبلیغات و بازاریابی گردشگری ایران از برگزاری اولین نشست کمیته فنی مشترک همکاری‌های گردشگری ایران و روسیه خبر داد و گفت، در این نشست برنامه اجرایی مسافرت گروهی بدون روادید بین دو کشور مورد توافق دوجانبه قرار گرفت.  محمد قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: این توافق که برای سفرهای گروهی بین پنج تا ۵۰ نفر صورت گرفته به‌زودی در سفر هیأت ایرانی به روسیه امضا خواهد شد.