مصطفی هاشمی‌طبا، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1396 گفت: هیچ کدام از کاندیداهایی انتخابات سال آینده که تاکنون اسمشان مطرح شده در هیچ یک از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور برنامه‌ای برای آینده ایران ندارند اما نهایتا باز هم یک نفر با شعارهای پوپولیستی سرکار می‌آید. هاشمی‌طبا همچنین با بیان اینکه مردم به چهره جدیدی برای انتخابات ریاست جمهوری رأی نمی‌دهند، افزود: از نظر من فرد شناخته شده‌ای از همان جناح اصولگرایان خواهد آمد و رای آن درصد شرکت کننده هم مشخص است، اصولگرایان هم به احتمال زیاد ائتلاف می‌کنند تا آن کسی که مورد نظرشان است رأی بیاورد.