علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس   در گفتگو با مهر، درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس گفت: قرار بر این بود دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صمت را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس معرفی کند اما این اتفاق نیفتاد که امیدواریم چهارشنبه معرفی شود.