به گزارش مهر به نقل از هندوستان تایمز، «راج نات سینگ»، وزیر دفاع هند که روز شنبه وارد تهران شده بود، دیروز یکشنبه با امیر سرتیپ «امیر حاتمی»، وزیر دفاع ایران دیدار و گفتگو کرد. موضوع اصلی این گفتگوها، ارتقای سطح همکاری‌ها در خصوص مسائل امنیتی به ویژه افغانستان بوده است. راج نات سینگ، گفتگو با همتای ایرانی خود را بسیار مفید توصیف کرد.