کارگران ابنیه فنی ناحیه پیشوای ورامین، خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند. به گزارش ایلنا، گروهی از کارگران ابنیه فنی تراورس ناحیه پیشوای ورامین خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات خود شدند. شماری از این کارگران (حدود ۷۰ نفر) روز یکشنبه (دوم شهریور ماه) در محدوده محل کار خود تجمع کردند. به ادعای این کارگران، پرداخت مطالبات مزدی آنها دو ماه به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی و بیمه‌ای است. این کارگران که به رویه پرداخت حقوق خود نیز معترض هستند، در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: جدا از یک تا دو ماه معوقات مزدی، هر ماه کارفرما ۵۰درصد از دستمزد ماهانه ما را به حساب‌مان واریز می‌کند. در عین حال سنوات کارگران از سال ۸۹ تا امروز پرداخت نشده است. در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی نیز با مشکل روبه‌رو هستیم.

به گفته یکی از این کارگران، در نتیجه حضور پیمانکاران در راه‌آهن هر ماه حقوق کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود و کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و در صورت اخراج؛ هیچ‌یک از آنها امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند.

وی گفت: کارگران خواستار آن هستند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن، دوباره آنها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.