به گزارش ایلنا، سید حسین مرعشی، عضو شورای مرکزی از عزم حزب متبوع خود برای ورود جدی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تاکنون گفت‌وگوهای بسیار مفصلی هم در کمیته سیاسی و هم در شورای مرکزی کارگزاران صورت گرفته و در نتیجه‌ این گفت‌وگوها بنا شد که حزب چارچوب‌ها و برنامه‌ای را برای انتخابات سال آینده آماده کند و پس از آماده شدن این برنامه، گروه‌هایی که علاقه‌ای نسبت به حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای آینده دارند، یک ائتلاف جدید را پیگیری کنیم.