رئیس مجلس در واکنش به اخطار یک نماینده درباره عدم اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت: «هیأت رئیسه به آیین‌نامه عمل کرده و سوال از رئیس‌جمهوری دنبال خواهد شد.» جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیروز گفت: حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان بحث سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کردند و این حق نمایندگان است و قانون نیز این اجازه را به آنها داده است. بنا بر آیین‌نامه هیأت رئیسه یک هفته فرصت دارد سوال را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهد؛ چرا هیأت رئیسه به آیین‌نامه عمل نمی‌کند و با گذشت چند ماه هنوز سوال از رئیس‌جمهوری را اعلام وصول نکرده است؟