رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل در رشته توئیت‌هایی به اقدام تازه مجلس در خصوص تهیه طرح دو فوریتی برای خروج از برجام واکنش نشان داد.

وی با اشاره به اینکه در روزهای آینده یک مجادله جدی در سطح شورای امنیت بر سر تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ و فعل شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا به راه خواهد افتاد که در آن دولت ایران- هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی- دست بالا را خواهد داشت، نوشت: در این راستا، سایر دولت‌ها نیز - از جمله هم‌پیمانان آمریکا در سازمان ناتو - از پذیرش تفسیر غلط واشنگتن از قطعنامه ۲۲۳۱ خودداری خواهند کرد و از تصویب قطعنامه‌های تحریمی قبلی در نظام‌های حقوق داخلی خود -چه در سطح قوای مجریه و چه از طریق قانونگذاری در قوای مقننه- سرباز خواهند زد.

نصری در ادامه خطاب به قالیباف افزود: حال، در میان این «نبرد تفاسیر»‌ همکاران محترم شما در مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به «طرح خروج خودکار از برجام در صورت راه‌اندازی مکانیسم ماشه» با قید دو فوریت تنظیم کرده‌اند که دست‌کم دو مشکل اساسی دارد: اول اینکه در این جدال تفاسیر، طرح مورد نظر بر تفسیر غلط آمریکا صحه می‌گذارد: یعنی در این سند رسمی مجلس ایران اعلام شده برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ «به اعضای دائمی شورای امنیت» این اختیار را داده تا «با استفاده از حق وتو» تمامی قطعنامه‌هایی که تعلیق شده بود را مجددا فعال‌سازی کند!

حال اینکه نه برجام و نه قطعنامه ۲۲۳۱ چنین اختیاری به «اعضای دائمی شورای امنیت» نمی‌دهد و تنها «شرکت‌کنندگان در برجام» - آن هم نه با استفاده از «حق وتو» که پس از طی کردن یک فرایند حل اختلاف دقیق و تعریف‌شده - می‌توانند از سازوکار ماشه استفاده کنند.

پس اشکال اول طرح همکاران شما این است که پیشاپیش به تفسیر آمریکا در عمل مشروعیت می‌بخشد و این ظرفیت را برای دولت آمریکا و جریان‌های ایران‌ستیز ایجاد می‌کند که در این «نبرد تفاسیر» به متن قانون مجلس شورای اسلامی ایران استناد کنند!

ایراد دوم طرح مذکور این است که به صورت «خودکار» دولت را ملزم به خروج از برجام می‌کند؛ و این یعنی در یارکشی‌ِ پیشِ رو و در جریان رقابتی که در قطب‌بندی بر سر تفسیر حق و حقوق آمریکا اتفاق خواهد افتاد، عملاً پیشاپیش ابتکارعمل را از دستگاه دیپلماسی ایران سلب می‌کند.

اما نگرانی مهم‌تری که مطالعه این طرح القا می‌کند این است که مجلس کنونی در حساس‌ترین مسائل بین‌المللی کشور بنا دارد مواضعی اتخاذ کند که به وضوح فاقد پشتوانه کارشناسی است و به ظاهر صرفاً بر احساس‌زدگی، شعارزدگی و حتی ملاحظات جناحی متکی است که اگر چنین باشد، نقش حضرتعالی در ممانعت از چنین رویکردی نقشی تاریخی و محوری خواهد بود.