حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در خصوص اینکه چرا حسن روحانی که زمانی گفته بود پزشک قانونی قرار است آمار کشته‌شدگان را اعلام کند، هنوز این آمار را اعلام نکرده، به «اندیشه پویا» توضیح داد که درباره شمار کشته‌شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می‌شود. نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید. وی تاکید کرد: آمار درست را باید پزشکی قانونی بدهد که «مسئولیت آن با قوه قضاییه است.»