محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه خبر داد و به ایسنا گفت: نحوه‌ی عملکرد و توزیع منابع در ۷ سال گذشته از محورهای عمده این تحقیق و تفحص بوده است. وی با اشاره به جمع‌آوری امضا برای این طرح، افزود: تقاضای تحقیق و تفحص پس از تکمیل امضاها تقدیم هیات رییسه خواهد شد و بعد از آن به معاونت قوانین ارجاع می‌شود و نهایتا در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح خواهد شد.