روز گذشته مراسم تودیع و معرفی سخنگویان قبلی و جدید وزارت امور خارجه صبح امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. در این مراسم سعید خطیب‌زاده به عنوان سخنگوی جدید وزارت امور خارجه معرفی شد. وی پیش از این معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بود و به عنوان دیپلمات ایرانی در آلمان و کانادا هم فعالیت کرده است.