انور قرقاش، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، درباره رابطه کشورش با اسرائیل و واکنش ایران گفت: عادی‌سازی روابط با اسرائیل به ایران مربوط نمی‌شود. وی افزود: این اتفاق در مورد ایران نیست. در مورد امارات متحده عربی، اسرائیل و ایالات متحده است و به هیچ وجه به معنای ایجاد نوعی گروه‌بندی علیه ایران نیست. امارات به دنبال تحریک همسایه خود نیست. قرقاش تاکید کرد: ما با ایران رابطه بسیار پیچیده‌ای داریم. در حالی که نگرانی‌های خود را داریم احساس می‌کنیم که حل این مسائل باید از طریق دیپلماسی و بدون شتاب باشد.