حساب کاربری منتسب به رهبر معظم انقلاب در توئیتی نوشت: از مسائل فوری اقتصاد کشور، هدایت نقدینگی است. نقدینگی برای اقتصاد کشور یک خطر بزرگ است اما همین را می‌شود تبدیل کرد به سود. اگر بتوانیم این نقدینگی را به سمت تولید هدایت بکنیم نه فقط دیگر ضرر ندارد بلکه سودمند هم خواهد بود؛ و این کار ممکن است. این توئیت با هشتگ جهش تولید منتشر شده است.