محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف دولت سازندگی، که صلاحیت او در انتخابات ۱۳۹۶ توسط شورای نگهبان احراز نشد، در واکنش به توصیه انتخاباتی کدخدایی مبنی بر اینکه ردصلاحیت شدگان انتخابات قبلی، این بار ثبت‌نام نکنند، گفت: ما کار خودمان را می‌کنیم آقای کدخدایی و عزیزان دیگر هم کار خودشان را کنند. حرف من به شورای نگهبان و عزیزان دیگر این است که روش‌های گذشته‌تان اشتباه است. او افزود: من جزو کاندیداهایی هستم که یک دفعه تایید شدم یک دفعه رد شدم، باز هم ثبت نام می‌کنم شاید خدا فرجی برساند.