هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای حسین مدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرده است. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درخصوص برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی گفت: صلاحیت حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بررسی می‌شود.  برگزاری این نشست طبق آیین نامه داخلی پارلمان است که تاکید دارد جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی یک هفته بعد از معرفی یعنی روز چهارشنبه باید برگزار شود.