مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: با مصوبه هیأت رئیسه مقرر شد نامه‌ای از طرف کمیسیون به رئیس مجلس ارسال شود که طی آن نامه ضمن اعلام آمادگی برای بررسی کارشناسی موضوع طرح «گشایش اقتصادی» دولت، در کمیسیون انرژی از رئیس مجلس تقاضا شود نسبت به تصمیمات شتاب‌زده و خارج از اراده مجلس تذکرات لازم به دولت داده شود. در نامه مذکور آمده است که لازم است طرح «پیش‌فروش نفت» در مجلس بحث و نتیجه‌گیری شود.