‌سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از شکل‌گیری یک جریان جدید سیاسی برای انتخابات 1400 در صورت عدم همراهی اصلاح‌طلبان خبر داد و به فارس گفت: اصلاح‌طلبان همراهی کنند یا اینکه ممکن است در این دوره گروه جدیدی تشکیل شود و آرزوی مرحوم هاشمی که اعتدالیون دو طرف جمع شوند و گروهی بشوند و رئیس‌جمهور معرفی کنند و شاید حق هم با اینها باشد، محقق شود و هم تندروهای آن طرف و هم تندروهای این طرف را کنار بگذاریم.