به گزارش ایلنا به نقل از المانیتور،  گوگل اعلام کرد ۱۶ حساب کاربری یوتیوب که وابسته و تحت حمایت دولت ایران بوده را در ماه آوریل مسدود کرده است. گوگل برای توجیه این اقدام خود مدعی شد: «این حساب‌های کاربری مشکوک، در عملیات‌ هماهنگ برای اثرگذاری بر رسانه‌های اجتماعی نقش داشته‌اند. این حساب‌ها به زبان عربی مطالبی را درباره بیماری کرونا در آمریکا و روابط آمریکا و عربستان منتشر کرده‌اند.»