علی موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح کمک معیشتی در این کمیسیون با نام طرح «کرامت شهید سلیمانی» خبر داد و درباره محل تأمین منابع آن، گفت: مصوبه برای دولت است و محل منابعش از بودجه سالانه است اما اگر دولت برخی از بندها را مانند بند اول نتوانست به طور کامل اجرا کند، ما با اجازه گرفتن از  مقام معظم رهبری از بعضی از نهادها مانند ستاد اجرای فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان درخواست کمک خواهیم کرد.