رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در نشست سالیانه این حزب از طرح خود برای ایجاد صلح در خاورمیانه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه هابر ترک، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در نشست سالیانه این حزب از طرح خود برای ایجاد صلح در خاورمیانه خبر داد.

«کمال قلیچ‌داراوغلو»، گفت: «در صورت به دست گرفتن قدرت در اولین اقدام، سازمان صلح و همکاری‌های خاورمیانه را با حضور ایران، عراق و سوریه در گام اول تاسیس می‌کنیم.»

رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در ادامه گفت: «سازوکار ما مبتنی بر رویکرد صلح‌آمیز و منطقی و براساس قوانین بین‌المللی خواهد بود. اگر کشوری از همسایگان ما دچار حریق شده باشد، ما نیز نخواهیم بود. ما صلح را به خاورمیانه خواهیم آورد و این منطقه را به آرامش خواهیم رساند.»