سخنگوی کنونی وزارت امور خارجه ایران به عنوان سفیر جدید کشورمان در جمهوری آذربایجان منصوب شد. عباس موسوی تا شهریور ماه در سمت سخنگویی وزارت خارجه ایران انجام وظیفه خواهد کرد. وی دیروز در دیدار با محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی، توسعه روابط اقتصادی تهران و باکو را هدف و اولویت اصلی ماموریت کاری خود عنوان کرد.