عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از انتقال جسد قاضی منصوری به این سازمان خبر داد و گفت: به دستور مقام قضایی تیمی متشکل از متخصصان پزشکی قانونی بر بالین جسد در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در جهت شناسایی جسد و بررسی‌های تخصصی جهت تعیین علت فوت انجام شد. وی با بیان اینکه اقدامات آزمایشگاهی، سم‌شناسی و دی‌ان‌ای در حضور مسئولان ذیربط صورت گرفته است، افزود: نتیجه بررسی‌ها و نیز علت فوت پس از حصول نتایج آزمایش‌ها به مقام قضایی اعلام خواهد شد.