حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جدید مجلس برای خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی در یک ماده واحده تدوین و تقدیم هیأت‌ رئیسه مجلس شده است. هدف ما از این طرح این است که جمهوری اسلامی ایران در راستای بازدیدهای آژانس از تأسیسات هسته‌ای، مراکز نظامی و بعضی بازدیدهایی که از برخی دانشگاه‌ها، صورت گرفته، دست برتر را داشته باشد و بتوانیم حربه‌ای در برابر تحریم‌های آمریکا داشته باشیم. وی افزود: در این طرح دولت ملزم است از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و نظارت‌ها را صرفا تحت پادمان بپذیرد و اجرایی کند.