یکی از طراحان اصلی سوال از رئیس‌جمهور از تقدیم طرح ‎سوال از آقای روحانی به رئیس مجلس خبر داد.  سید ناصر موسوی لارگانی، در صفحه شخصی خود نوشت: ‌«به قول خود به مردم عزیز عمل کردیم و روز چهارشنبه، طرح ‎سوال از رئیس‌جمهور را با ۱۹۶ امضا به رئیس مجلس تحویل دادیم و تا آخر نیز پیگیر آن خواهیم بود.»