علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه، به مهر گفت: دولت اخیراً لایحه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده اما هنوز محتوای این لایحه بررسی نشده است. وی افزود: در مجلس دهم نیز دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کرد اما محتوای آن لایحه حاکی از اصلاح ساختار بودجه نبود و صرفاً برخی از منابع در آن جابه‌جا شده بود. اکنون اما در صورتی که لایحه ارائه شده روی اصلاح ساختار بودجه متمرکز باشد، جهت بررسی آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌دهیم.