احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات اساسی در واگذاری ایران ایرتور، از طرح سوال از «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد و امور دارایی به دلیل عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور خبر داد. در خلاصه سوال از دژپسند آمده است: «علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علی‌رغم تخلفات قانونی محرز از سوی سازمان خصوصی‌سازی چیست؟»