رادیو بین‌المللی چین در گزارشی به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: «آمریکا به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در سازمان ملل است و اگر چنین رویکردی توسط آمریکا به نتیجه برسد، تهران قطعا از برجام خارج خواهد شد.» این در حالی است که دیپلمات‌های چینی تصویب این قطعنامه را غیرممکن دانسته و تاکید کرده‌اند که پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط واشنگتن، در اصل ادامه رویکرد اعمال فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است و بنابراین ارزش و اساسی برای گفت‌وگو و بحث درباره آن وجود ندارد.